"Правата на хората с увреждания в България са тежко нарушени. И това продължава вече десетилетия. Ситуацията не се променя изобщо". Това заяви Капка Панайотова – председател на Сдружение „Център за независим живот“ пред БНР.

Нейната организацията се стреми да промени държавната политика в сферата на уврежданията в България и активно се застъпва за ценностите на независим живот и прилагането на социалния модел на увреждането.

"ТЕЛК трябва да отпадне като структура и като решение", категорична е Капка Панайотова. "Защото това, което прави ТЕЛК-а от гледна точка на подхода, е да каже аз какъв процент загубена работоспособност имам и нищо повече. ТЕЛК-а е изключително архаична система, създадена преди десетки години. Няма такава система почти никъде в света. Трябва да се въведе съвършено нова система за оценка на увреждането", категорична е председателя на "Център за независим живот".

В България продължава да властва статуквото от преди 50 години, само че в една по-приветлива среда каквато са новите къщички, новите улици, макар и недостъпни.

Специалните условия за достъп на хора с увреждания са тук-таме и са абсолютно некачествени. Не са в синхрон с техническите норми.

Относно проекта за закон за личната помощ, Панайотова заяви, че проектът е предложен в парламента още преди мандат и половина. "За съжаление нямаме отговори от тези фактори в държавата, като например Министерството на труда и социалната политика или някакъв отговор на МС , които дават шанс да се започне поне публичен дебат по този проект. А това е изключително важно нещо човек с увреждания да има достъп до лична помощ, такава каквато на него му е необходима", каза тя.