"ТЕЦ Марица изток 2" пуска в работа още един енергоблок от утре, става ясно от съобщение на "Българския енергиен холдинг".

В "Български енергиен холдинг" ЕАД се проведе работна среща с дъщерните дружества от групата.

Бяха обсъдени възможностите за реакция от страна на държавните дружества в условията на покачващите се цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса.

Останалите три енергоблока на държавната електроцентрала са в планов ремонт.

Публикувани са и три търга за продажба на електроенергия, които ще бъдат проведени утре на 10.08.2021 г. - за периода 16.08.2021 г. - 22.08.2021 г. - 150 MW, за 23.08.2021 г. - 29.08.2021 г. - 150 MW и за м. септември за 150 MW.

БСП иска оздравяване на ТЕЦ Марица Изток 2

БСП иска оздравяване на ТЕЦ Марица Изток 2

Независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос

В първите 9 дни на м. август средното дневно потребление на крайните снабдители превишава определеното в решението на КЕВР с 5 984 МВтч.

За компенсиране на този преразход "Национална електрическа компания" ЕАД използва повече енергия от централите с дългосрочни договори ТЕЦ "ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1"(Ей И Ес) и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" (КГМИ 3), като осигурява пълно натоварване на всички работещи блокове, след осигуряване на задължителния резерв за ЕЕС.

Към момента два от блоковете в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" са в годишен планов ремонт, съгласуван между НЕК ЕАД, КГМИ3 и ЕСО ЕАД. Работата на ВЕЦ на НЕК ЕАД е съобразена с отпуснатите квоти за изразходване на вода от МОСВ и същото е в рамките на определените лимити.

В срещата участваха заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.