БСП инициира изслушване на енергийния министър Теменужка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България. Питането е по искането на народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов, като червените предлагат и съответното решение. Те са събрали нужните подписи, за да се проведе изслушване.

Левицата предлага Народното събрание да излезе с решение, с което задължава Министерски съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29.02.2020 г. да предприеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на "ТЕЦ Марица Изток - 2" ЕАД, в това число и чрез финансово оздравяване на дружеството с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната, като елемент от националната сигурност, независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос.

Петкова стабилизира ТЕЦ "Марица изток 2" с купуване на квоти за парникови газове

Петкова стабилизира ТЕЦ "Марица изток 2" с купуване на квоти за парникови газове

А дългосрочният план е да се работи по прилагане на европейски практики

Парламентът трябва да задължи кабинета да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в България в условията на участие в платформата "Въглищни региони в преход".

Освен това БСП иска министърът на енергетиката периодично да информира Народното събрание за предприетите мерки и постигнатите резултати.

Изслушването ще се проведе следващия петък.

С ЕК обсъждат капитализация на дълга на ТЕЦ "Марица Изток 2"

С ЕК обсъждат капитализация на дълга на ТЕЦ "Марица Изток 2"

До края на юни ЕСО ще анализира пазара на електроенергия