Драстично спадане на нивото на яз. Ивайловград тревожи жителите на околните села. С притеснението си към редакцията на news.bg се обърна и жител на село Бориславци, който заявява, че в последните няколко години нивото е ниско, а в селото преди две години е нямало и вода. Недостиг има и тази година. Кирил Митов се опасява и че водата се отклонява за употреба от ВЕЦ, а и допълва проблем с тревогата да размножаването на рибите.

В позицията си той заявява, че в последните 3-4 години нивото на язовира е около 50- 60%.

Митов добавя, че жителите са потърсили отговор от МОСВ и от там са им отговорили, че причината, заради която нивото на язовира да е около 50/60% е, защото се очаква приливна вълна. Но преди 30 години не е ли имало снеготопене, пита той.

Отговорът, който са им дали от Басейнова дирекция се изчерпва с това, че язовирът няма фиксиран минимален допустим обем, а жителите на Бориславци настояват именно за това.

Снимка 532263

Източник: Кирил Митов

В селото се подготвя и подписка с настояване пред МОСВ за фиксиране на такова правило, тъй като жителите са притеснени от историята с язовир Студена.

От МОСВ опровергават впечатленията на гражданите за по-нисък обем и потвърждават, че е получен през март месец сигнал от гражданин. Към 9 март справката в МОСВ показва, че язовирът е бил с обем 101,7 млн.м3, което представлява 64,9 % от общия обем. Именно през този месец е поддържан по-нисък обем в язовира, предвид очаквания приток и необходимостта от сработване на водите акумулирани в язовирите "Студен Кладенец" и "Кърджали".

От МОСВ уточниха за news.bg, че язовирът е третото стъпало на каскада "Арда" (след яз. "Кърджали" и яз. "Студен кладенец"), която регулира големия и силно вариращ сезонен отток на р. Арда. Обемите на язовира се определят с месечен график според очаквания приток, а за "Ивайловград" условията е обемът да не надвишава 125,40 млн. м3".

С месечния график за месец май 2021 г. от язовира са разрешени 400,000 млн. м3 вода за производство на електроенергия (в това число и за напояване), като в периода от 15 април до 31 май режимът на работа на ВЕЦ следва да е съобразен с постъпващия в язовира приток, за да се осигурят и благоприятни условия през размножителния пери-од на рибите и поддържане нивото в язовира без значителни амплитуди.

Снимка 532262

Източник: Кирил Митов

Към 18.05.2021 г. язовир "Ивайловград" е с наличен обем 111,571 м3, което представлява 71,2% от общия му обем. Средноденонощният приток (18.05.2021 г.) в размер на 51,593 м3/ сек е по-голям от средноденонощния разход, който е 39,990 м3/ сек. Постъпилият приток от началото на месеца до 18.05.2021 г. е в размер на 137,439 млн. м3, при разход /източените води от язовира/ - 75,160 млн. м3, уточняват от МОСВ.

Справка в МОСВ показва, че към 09.03.2021 г язовир Ивайловград е с обем 101,7 млн.м3, което представлява 64,9 % от общия обем. През този месец е поддържан по-нисък обем в язовира, предвид очаквания приток и необходимостта от сработване на водите акумулирани в язовирите "Студен Кладенец" и "Кърджали".