Творците от различните съюзи, организации, действащи в сферата на културата в страната се обръщат с молба към министър-председателя с призив за увеличение на средствата за култура в държавния бюджет. Сферата на културата е изключително засегната, заради ситуацията с  иконмоческата кризата, породена от COVID-19.

От асоциациите и организациите предлагат да бъде изготвен план за действие, предвиждащ мерки, обхващащи периоди от три, шест и дванадесет месеца, за да се ограничат щетите и да се окаже подкрепа на културните и творческите индустрии.

Крайно наложително е при актуализацията на бюджета не само да не се допуска съкращаване на разходите за култура, но да бъде предвидено увеличаване на средствата за Министерството на културата за сметка на други пера от бюджета, в това число чрез преструктуриране и пренасочване на средства от европейските оперативни програми.

Отвореното писмо е подписано от:

Милко Лазаров

Председател на Съюза на

българските филмови дейци

Боян Ангелов

Председател на Съюза на

българските писатели

Христо Мутафчиев

Председател на Съюза на

артистите в България

Любен Генов

Председател на Съюза на

българските художници

Ценко Минкин

Председател на Съюза на

българските композитори

Станислав Почекански

Председател на Съюза на

българските музикални и танцови дейци

Снежана Тодорова

Председател на Съюза на

българските журналисти