Удължава се проверката на Министерството на енергетиката на дейността на "Булгаргаз" ЕАД., в това число на реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик цена на природния газ за месец април тази година.

Това се налага поради големия обем на информацията, както и периода, който следва да се провери - цялата 2020 г.

Проверяват "Булгаргаз"

Проверяват "Булгаргаз"

Заради положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД разходи

Припомняме, за проверката бе съобщено преди дни. Проверката е във връзка със констатираната от Комисията за енергийно и водно регулиране положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД разходи за доставка на природен газ.