Министерството на енергетиката и "Български енергиен холдинг" ЕАД започват проверка на дейността на "Булгаргаз" ЕАД за 2020 г.

Ще бъдат проверени реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик цена на природния газ за месец април тази година.

Проверката е във връзка със констатираната от Комисията за енергийно и водно регулиране положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД разходи за доставка на природен газ.

В следствие на това предложената от дружеството цена на природния газ за месец април 2021 г. в качеството му на обществен доставчик е намалена с размера на установения от КЕВР надвзет приход.