Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди предложението природният газ да поскъпне с 13%, съобщава БНР.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов обясни, че в разчетите са взети предвид пазарните цени на синьото гориво към момента.

По негови думи цените на алтернативните на природния газ горива бележат значително повишение - 28% за второто тримесечие на годината спрямо първото.

34,44 лв./MWh прогнозна цена на газа за май 2021 г. предлага "Булгаргаз"

34,44 лв./MWh прогнозна цена на газа за май 2021 г. предлага "Булгаргаз"

Окончателната цена ще бъде предложена за утвърждаване от КЕВР на 1 май

Той изтъкна, че приз зимния сезон, когато потреблението в страната е в пъти по високо, "Булгаргаз" е успял да предложи значително по ниски цени в сравнение на цените на европейските газови пазари.

Това ценово предимство е изчислено през доставените количества е в приблизителен размер на 95 млн. лева, което представлява пряка подкрепа за българския потребител и в полза за българската индустрия, подчерта Павлов.

Окончателното решение за цената на газа ще бъде взето на 1 април. Целта е да бъдат отчетени и промените в цените му за последните десет дни на март.