34,44 лв./MWh е прогнозната цена на природния газ за май 2021 г., съобщават от "Булгаргаз".

Тя не включва цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Прогнозната цена на газа отразява развитието на европейските газови пазари и котировките на алтернативните горива към 10 март.

Окончателната цена ще бъде предложена за утвърждаване от КЕВР на 1 май, като се отчитат котировките на ценообразуващите компоненти към 30 април.

Булгаргаз предлага 30,22 лв./MWh цена на природния газ за март на 2021 г.

Булгаргаз предлага 30,22 лв./MWh цена на природния газ за март на 2021 г.

Решението се взема от КЕВР