Умна система предупреждава шофьорите за трамваи при Руски паметник. Новата система отчита превозните средства и задейства светлинна сигнализация, която предупреждава водачите на автомобили, че приближава трамвай, съобщи Столична община.

Светлинната сигнализация е два вида. Едната е светлинна секция с мигаща оранжева светлина от двете страни на пътното платно в зоната преди кръстовището с релсовия път. А другата е светлинна сигнализация вградена в пътното платно, която е отново на подхода преди релсовия път.

Така се постига по-висока степен на безопасност, тъй като се елиминират негативните ефекти в зоните на конфликтните точки и ограничената видимост на водачите към идващите трамвайни мотриси.