Утре изтича срокът за подпомагане на птицевъди, съобщиха от ДФ "Земеделие". Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март тази година. 34 560 000 лева е максималният годишен размер на финансовата подкрепа за 2020 г., определен от УС на ДФ "Земеделие". Документи се приемат в областните дирекции на ДФ "Земеделие".

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години.

Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици: кокошки - носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица); бройлери; пуйки за угояване; гъски и патици (до 12-та седмица).