Правителството прие нови изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител". Студентите ще изучават нови дисциплини, увеличават се и академичните часове по някои от изучаваните досега. Това съобщи Министерски съвет.

С промените се цели реализиране на компетентностния подход както в обучението на учители, така и след това в процеса на преподавателската им дейност и формиране на ключови компетентности от учениците.

Въвеждат се задължителни дисциплини за различните направления в педагогиката. За подготвящите се за детски учители дисциплината е "Предучилищна педагогика", за началните учители - "Начална училищна педагогика", за тези в прогимназиален и гимназиален етап - задължително подготовка по "Компетентностен подход и иновации в образованието", а бъдещите ресурсни учители ще трябва да изучават "Педагогика на специалните потребности".

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината "Методика на обучението по...", с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 180 часа за началното училищно образование, вместо досегашните 90 часа.