Сменени са шефовете на НЕК и „Мини Марица Изток" 2, съобщиха от Министерството на икономиката.

Неочаквано министър Делян Добрев прие оставката на Иво Лефтеров като изпълнителен директор на НЕК ЕАД и освободи Евгени Стойков като изпълнителен директор на „Мини Марица Изток" ЕАД.

Мястото на Лефтеров ще бъде заето от Крум Анастасов, а Теодор Дребов е новият директор на „Мини Марица Изток" ЕАД.
Промените са приети от БЕХ и бордовете на двете дружества.

Смяната на Евгени Стойков се налага, с цел да се подобри координацията и темпото на работа в дружеството, съобщават от МИЕТ, като за шефа на НЕК не се посочва причина са отстраняването му.

Новият изпълнителен директор на НЕК ЕАД Крум Анастасов е завършил Техническия университет в София, специалност „Електрически мрежи и централи". Специализирал е икономика, мениджърски умения и лична ефективност в Центъра за професионално обучение към KPMG Advisor и Eagle's Flight Creative Training Exellence Inc. - Канада, както и бюджетиране в Нов български университет.
Анастасов има 21 години стаж в енергетиката, от които десет - на ръководни постове.

Трудовият му път досега е преминал в Електроснабдителен клон Кюстендил към НЕК ЕАД, предприятие „Електроснабдяване-София област", „Електроразпределение София област" АД, „ЧЕЗ Разпределение България" АД и НЕК ЕАД.
До момента на назначението му за изпълнителен директор, Крум Анастасов е ръководител управление регулиран пазар в НЕК ЕАД.

Теодор Дребов е минен инженер, специалност технология на минното производство, завършил Минно-геоложкия университет в София през 1986г. Бил е директор на държавните мини „Антрацит" и „Бобов дол", ръководил е различни направления в бившите Комитет по енергетика и Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси.
Последната му месторабота е в дирекция „Природни ресурси и концесии" в МИЕТ.
Дребов е доказан експерт и ръководител с 26 години трудов стаж по специалността.

Професионалният му опит включва планиране, организация и управление на производствения процес в открити и подземни въглищни рудници, техническа ликвидация/консервация и рекултивация на нарушени от минната дейност терени, ред и условия за осъществяване на концесионната дейност по добив на подземни богатства.