В рамките на кампанията във връзка с Часа на земята, при която в редица обществени сгради и частни домове беше осветлението беше изгасено за 60 минути, е отбелязан 5-процентен спад в потреблението на ток, съобщиха от ЧЕЗ.

Компанията също се включи в екологичната инициатива на WWF, като на 19 март, между 20:30 и 21:30 часа, изключи осветлението на своите административни сгради на територията на Западна България.

В резултат на активното участие на потребителите, на територията на Запада България регистриран 5%  спад в консумацията на електроенергия. В столицата спестената електроенергия се равнява на консумацията на 625 хиляди стандартни електрически крушки по 40 вата.

“За десета поредна година ЧЕЗ  подкрепи инициативата на международната екологична организация WWF„Часът на Земята“. Надяваме се, че нашите клиенти и партньори не само, се включиха в кампанията, но и ще затвърдят енергийно ефективното си поведение като начин на живот. Малките постъпки имат влияние върху голямата планета и ще покажат желанието да се справим с климатичните промени.” – каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Кампанията „Часът на земята” е една от най-мащабните акции в историята на човечеството, които насочват общественото внимание към проблема с климатичните промени.

През тази година отново във всички български градове беше угасено  фасадно-архитектурното осветление на обществени сгради за 1 час, в знак на съпричастност с инициативата.