Съдиите от Върховния административен съд (ВАС) потвърдиха решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за санкциониране на верига магазини „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД в размер на 542 662.50 лв. . Причината е заблуждаваща реклама, което е нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК.

Проучването на Комисията през 2014  г. установи, че рекламното послание: „Най-ниски цени”, използвано в рекламна кампания на Кауфланд има заблуждаващ характер, тъй като дружество на практика не предлага най-ниска цена на пазара.

В своето решение ВАС споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение. Според Съда предприятието, твърдейки че гарантира „най-ниска цена” на определени продукти, демонстрира пред клиентите и конкурентите си, задълбочено познаване на пазара, целейки да ги убеди категорично, че стоките действително се предлагат на „най-ниска цена”.

Използваната сравнителна степен в общоприетия смисъл има и може да има едно единствено значение - че към определен момент никъде другаде в търговската мрежа няма по-ниски цени от тези, предлагани от Кауфланд и поради това се внушава на средния потребител, че е най-изгодно да купи определени стоки и в този момент от магазин на Кауфланд, а не от конкурент. В този смисъл, ВАС заключава, че посланията са подвеждащи или способни да подведат лицата, до които са адресирани или достигат.

От КЗК припомнят, че всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.