Държавата може да дава ваучери на енергийно бедните хора, с които те да си купуват уреди с по-ниско потребление на електроенергия. Това е едно от предложенията на националния омбудсман Мая Манолова, с които да се защитят енергийно бедните при поскъпването на цената на електроенергията в процеса на либерализация.

Мая Манолова предложи на държавни институции, търговци на енергия и неправителствени организации да подпишат меморандум за защита на енергийно бедните хора
Проектът на документа ще се обсъжда до началото на септември.

По данни на Евростат от април 2016 г. една трета, или 34,2 на сто, от българите живеят в риск от бедност - не могат да поддържат дома си топъл, не покриват сметките и жизнените си стандарти. 2,5 млн. души у нас живеят в тежки материални лишения - над четири пъти по-голям от средния за ЕС (8,2 на сто). 36 на сто е "сивата бедност" в България по оценка на броя на работещите бедни, здравно неосигурените, бедните пенсионери. 

Като основна стъпка националният омбудсман предлага формулиране на понятието енергийна бедност, за да може да се определи и съответната социална защита.  

По всеки от показателите нашата страна е енергийно най-бедната в Европа - по невъзможност на домакинствата да поддържат дома си топъл - 70 на сто; по забавени /неизплатени/ битови сметки - 50,7 на сто;  по състояние на жилищния фонд - 29,5 на сто.

Социалният пакет е крайно недостатъчен и включва едва 500 хиляди домакинства или около един милион и сто хиляди души, посочи Манолова. Това са едва по 7.60 лв. на домакинство, или 3,20 лева на човек, подчерта тя.

Сред мерките за защита на бедните хора омбудсманът предлага да се въведе опрощаване на лихвите при закъснели плащания; гъвкави схеми за разсрочване на задължения, отразяващи финансовите възможности на потребителите; безплатни проверки в сгради от енергийните предприятия; защитна мрежа срещу изключване на уязвимите потребители при критични ситуации; създаване на нормативни предпоставки за колективна смяна на доставчика на енергия при по-атрактивни тарифи.

Мая Манолова предупреди, че някои фирми се опитват да вкарат "закрепостяващи клаузи" в договорите с клиентите си, така че те да не могат да сменят доставчика си на електроенергия.