Нова наредба ще определя условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии.

Действащата досега наредба е от 2013 година. Актуализирането й е заради изисквания в новия Закон за физическото възпитание и спорта и настъпили други промени в свързаните с наредбата.

В новата наредба наименованието на стрелковия спорт "ловна стрелба" е променено на актуалното "трап, двоен трап и скийт".

Допълнени са изискванията, свързани с осигуряване на безопасността при експлоатацията на откритите стрелбища. Добавено е и ново приложение, в което е даден примерен образец на технически паспорт на стрелбище, проектирано по изискванията на наредбата.

В новия нормативен документ са уточнени и допустимите оръжия за стрелковите спортове, както и размерите, конструкцията, конфигурациите и начините на разполагане на обезопасяващите съоръжения.

Проектът на Наредба за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии и мотивите към него могат да бъдат намерени в секция "Проекти на нормативни актове" на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Портала за обществени консултации.