Възобновяват процедурата за обявяване на защитена зона "Камчия". Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.  От там припомнят, че във връзка с публикации в медиите относно начина на провеждане на процедурата по обществен достъп на проекта на заповед за обявяване на защитена зона "Камчия", на 26.01.2021 г. министърът на околната среда и водите разпореди извършване на вътрешна проверка.

В понеделник, 01.02.2021 г., е изготвен доклад №95-00-479/01.02.2021 г. с който на министъра се докладват резултатите от извършената проверка. Също така се предлага да бъде отменена заповедта за обявяване на защитена зона "Камчия", която е публикувана в "Държавен вестник" бр. 5 от 19.01.2021 г. и да бъде възобновено производството по издаването ѝ.

Проверката установи наличие на технически проблем, поради който направеното обявление на страницата на МОСВ се публикува на две места в раздела за обществени обсъждания в тема "Природа". За защитена зона BG0000116 "Камчия" публикуваните линкове в едната част на страницата за обществено обсъждане отварят стари, архивни файлове от предишни обществени обсъждания през 2014 г. В другата част на страницата се отварят коректните файлове. Проблемът е констатиран от технически лица още в първите дни от хода на общественото обсъждане и некоректната информация е отстранена.

Река Камчия е затлачена и може да наводни села

Река Камчия е затлачена и може да наводни села

Аварийните екипи разполагат само с няколко дни за да разчистят над 300 тона боклук

Предвид постъпилите редица становища по публикуваната за обществено обсъждане проект на заповед, става ясно, че заинтересовани граждани и организации са взели участие в процеса на взимане на решение по коректния проект на заповед. При подготовката на окончателната заповед са взети предвид всички постъпили становища, включително и тези, представени след крайния срок.

Безспорно обаче възникналият технически проблем би могъл да доведе до объркване и създаване на предпоставка за ограничаване на правото за изразяване на становища, възражения и предложения. Това може да бъде определено като нарушаване на административнопроизводствените правила, въпреки наличието на коректната информация в същата рубрика на интернет страницата на МОСВ и отстраняването на проблема в първите дни от хода на общественото обсъждане.

В тази връзка, на 01.02.2021 г министърът на околната среда и водите разпореди предприемане на действия за отмяна на Заповед № РД-987/10.12.2020 г. за обявяване на защитена зона "Камчия" и възобновяване на производството по нейното издаване.

МОСВ започна проверка за заповедта за защитена зона "Камчия"

МОСВ започна проверка за заповедта за защитена зона "Камчия"

Екоминистър Емил Димитров се сезирал от медиите