Парното отопление за всички потребители във Велико Търново е възстановено след като "Раховец газ" поднови доставките на синьо гориво за местната "Топлофикация".

Това съобщи изпълнителният директор на газопреносното дружество Митко Господинов, цитиран от БТВ.

В своето изявление той отхвърли като несъстоятелни отправените към неговата компания вчера от "Топлофикация" обвинения в рекет.

Проблемът се свежда до чисто търговски взаимоотношения между "Раховец газ" и топлоснабдителното дружество, което в случая е неизряден платец.
Въпросът бе решен, след като получихме уверения, че непокритите задължения в размер на 577 000 лв. за консумиран природен газ ще се изчистят днес с банкова гаранция
, добави Господинов.

По думите му, в спора по странен начин е намесено правото на газовата компания върху единиците редуцирани емисии, реализирани чрез замяната на използвания до януари 2005 г. от "Топлофикация-ВТ" мазут.

Правото за продажба на тези емисии е предоставено на "Овъргаз" още през 2003 г. с декларация, подписана от тогавашния директор на топлоснабдителното дружество и поради тази причина неговите претенции сега са неоснователни, добави Господинов.

Според него, доставките на природен газ за "Топлофикация" могат да бъдат спрени и през следващия месец, ако дружеството не се издължава в договорените срокове на газовата компания.

Припомняме, Велико Търново остана дни наред без парно, заради спор на кого трябва да бъдат платени 600 000 лв. за доставката на природен газ през януари.