56,7 млн. лв. компенсации заради високите цени на електроенергията през 2021 г. са изплатени на всички ВиК дружества към края на март тази година, съобщават от пресцентъра на МРРБ. За първите четири месеца на 2022 година дружествата от отрасъл ВиК също ще бъдат компенсирани от държавата заради високите цени на тока на два транша с още до 62 млн. лв. Това става възможно след като Министерският съвет удължи специфичната мярка за подпомагане до края на април.

Средствата се отпускат с решения на правителството по разработения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството компенсаторен механизъм. От МРРБ съобщиха, че програмата за подпомагане, одобрена през януари от правителството, е насочена към всички небитови крайни клиенти.

ВиК дружествата успяват да покрият сериозните финансови дефицити заради високата цена на тока и така да се избегне рискът да изпаднат в неплатежоспособност, благодарение на намесата на държавата.

През януари правителството взе решение да бъдат осигурени до 61 млн. лв., с които да се покрие дефицитът на ВиК дружествата, натрупан заради значително увеличените цени на електрическа енергия през 2021 г. Разплащането на средствата за м.г. се извърши по Споразумение между министерствата на регионалното развитие и благоустройство и на енергетиката.

В одобрените бизнес планове от 2021 г. средната цена на ел. енергията е 82 лв./MWh, с която е разчетен и разходът за електроенергия в утвърдените от КЕВР цени на ВиК услугите. За сравнение през декември миналата година средно месечната борсова цена на сегмента "ден напред" е била 429,92 лв./MWh, тоест над пет пъти по-висока.

Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК се администрира от МРРБ, а плащанията се извършват от Министерство на енергетиката по банкови сметки, посочени от съответните дружества - заявители на компенсацията. От своя страна дружествата имат задължение незабавно да преведат сумите за покриване на задълженията си за електроенергия.

Подпомагането на ВиК операторите ще продължи до края на април 2022 година.

За април компенсациите за електроенергия са в размер на до 16 млн. лв. Тези средства се осигуряват в рамките на бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система.

Вдигат тавана на компенсациите на бизнеса за тока

Вдигат тавана на компенсациите на бизнеса за тока

Лимитът за подпомагането се увеличава от 250 на 300 лв./мегаватчас