Министерството на енергетиката (МЕ) предлага за април таванът на помощите, които държавата отпуска на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията, да бъде увеличен от 250 на 300 лв./мегаватчас. Предложението трябва да бъде гласувано от правителството. То е направено след широк кръг консултации с всички заинтересовани страни - бизнеса, Министерството на финансите, КЕВР и други, съобщиха от енергийното ведомство.

Работодателите искат да падне тавана за компенсациите на тока за бизнеса

Работодателите искат да падне тавана за компенсациите на тока за бизнеса

И срокът за плащане на компенсациите да бъде удължен до нормализиране на цените

По-рано през седмицата правителството обяви, че компенсирането на бизнеса ще продължи и през април. Схемата за подпомагане остава същата - 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за април и базовата цена от 185.59 лв./MWh (средна цена базов товар на пазар "ден напред" на БНЕБ за юли 2021 г.). От помощта ще могат да се възползват всички около 633 хил. небитови потребители, които се снабдяват с електроенергия от свободния пазар.

Васил Велев притеснен за енергийната помощ след май

Васил Велев притеснен за енергийната помощ след май

АИКБ искат да отпадне таванът на компенсациите за помощите

Продължаването на компенсациите и през април, както и увеличаването на тавана на помощта са част от мерките, с които правителството адресира последиците от безпрецедентния ръст на електроенергийните цени и цели намаляване на инфлационния натиск върху потребителите.

Държавата и бизнесът се договориха до края на март да бъде сформирана работна група между заинтересованите страни, която в едномесечен срок да предложи средносрочни и дългосрочни решения за прогнозируемост на пазара на електроенергия в страната.

Енергийният министър не изключва драстично поскъпване на газа

Енергийният министър не изключва драстично поскъпване на газа

Не се предвижда компенсация за бизнеса при нарастване цената на синьото гориво

Програмите за компенсиране на потребителите заради високите енергийни цени стартираха през октомври 2021 г. Постепенно в тях бяха включени различни типове клиенти - индустрията, мрежовите оператори заради технологичните им разходи, както и потребителите на природен газ. Очаква се изплатените суми само за електроенергия до края на март да надхвърлят 1.4 млрд. лв.: 450 млн. лв. за октомври и ноември, 458 млн. лв. за декември и януари и 525 млн. лв. за февруари и март.

Собствениците на заведения се възмущават от размера на компенсациите за цените на тока

Собствениците на заведения се възмущават от размера на компенсациите за цените на тока

Питат - който и да е на власт догодина, откъде ще събира данъци и ще пълни хазната?