България остава водеща в ЕС по дял на хората в тежки материални лишения, но отчита най-голям спад на този дял, показва нова статистика на Евростат за 2018 г.

Страната ни е единствената в Общността, в която над 20% от населението изпитва тежки материални лишения.

България е водеща в ЕС по тежки материални лишения за хората

България е водеща в ЕС по тежки материални лишения за хората

30% от българите живеят в лишения в сравнение с 0,8% в Швеция

До България (20,9%) се нареждат Румъния (16,8%) и Гърция (16,7 на сто). На противоположната страна са държавите, в които делът на хората в тежки материални лишения е под 2,5 на сто. Това са Швеция (1,1% през 2017 г. ), Люксембург (1,2% през 2017 г.) и Холандия (2,4 на сто).

През 2018 г. 6,2% от населението или 31 милиона души в ЕС са изпитали тежки материални лишения. Това означава, че не могат да си позволят най-малко четири от следните неща, които се възприемат от повечето хора като желателни или необходими, за да имат адекватен живот: да си плащат сметките навреме; да държат дома си адекватно топъл; могат да се справят с неочаквани разходи; хапват месо (или риба) редовно; могат да си позволят една седмица почивка извън дома; телевизия, пералня, кола и телефон.

Данните от 2018 г. отразяват продължаващия спад на дела на хората, които изпитват тежки материални лишения в ЕС от пика 9,9% през 2012 г.

Домакинствата с един човек са най-засегнати (9,1%), ако не зависят от помощта на децата си. 13,2% е делът на домакинствата от един възрастен и деца, които търпят тежки материални лишения. Делът на домакинства с двама или повече възрастни е значително по-нисък: 4,4% без деца и 5,7% с деца.

Средният дял в ЕС е спаднал с 0,4% през 2018 г. от 6,6 на сто през 2017 г. Най-голям спад е регистриран в България (от 30,0% през 2017 г. до 20,9% през 2018 г., което е -9,1 процентни пункта). След това са Гърция (от 21,1% до 16,7%) и Унгария (14,5% до 10,1%).

Увеличение има във Финландия с 0,7%, от 2,1% през 2017 г. до 2,8% през изминалата година, Франция (0,6%, от 4,1% през 2017 г. до 4,7 на сто през 2018 г.), Великобритания (0,5%, от 4,1% през 2017 г. до 4,6% през 2018 г.) и Дания (от 3,1% през 2017 г. до 3,4% през изминалата година).