Военно окръжие - Ямбол обявява прием на документи за 165 вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски.

Седемнадесет са общо вакантните длъжности в гарнизон Ямбол - седем във ВФ 52590, осем във ВФ и две във ВФ 22130. Вакантни длъжности са обявени и в гарнизоните Стара Загора, Хасково, София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода и Мусачево.

Крайният срок за приемане на документи е до 10 март 2020 г.

Изискванията на кандидатите са те да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват. Да са годни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение", да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението, да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението, да покриват нормативите за физическа годностда са психологично пригодни.

Кандидатите за войници, преминали успешно конкурса, ще бъдат приети на военна служба, ако към датата на приемане не са навършили 28 години.