Институт за пазарна икономика, Сдружение "Международен правен център", Сдружение "Клуб на адвокатите франкофони", Сдружение "Център за съзидателно правосъдие" и Фондация "Български институт за правни инициативи".

Петте неправителствени организации ще участват за дейността на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за първото полугодие за 2020 г. Организациите бяха изтеглени с жребий в Министерство на правосъдието.

Това стана ясно в присъствието на правосъдния министър Данаил Кирилов в ресорното министерство. По думите на Кирилов заявление са представили 7 неправителствени организации, които отговарят на изискванията на наредбата и критериите за членство на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Сдружение "Програма за развитие на съдебната система", Международен правен център, Клуб на адвокатите франкофони, Център за съзидателно правосъдие и Националната мрежа за децата ще участват във второто полугодие по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за второто полугодие на 2020 г.

Останалите, които не са избрани, ще бъдат със статут на наблюдатели.