Правителството реши язовир "Огняново" да се предостави на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири". Мотивите за направеното предложение са, че областна администрация не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена.

Ремонтират спешно моста в Огняново

Ремонтират спешно моста в Огняново

Отпуснатите пари за ремонта били недостатъчни

Основните приоритети в дейността на ДПУСЯ са насочени към създаването и структурирането на предприятието с цел изпълнение на предмета на дейност, а именно за осигуряване на оперативната надеждност на съществуващите язовири, по отношение на баланса на водните ресурси и на адекватността на съоръженията.