Правителството откри процедури за предоставяне на концесия за услуга за осем морски плажа - "Дюни-юг", "Бургас-север", "Обзор-юг", "Поморие-централен", "Къмпинг Оазис", "Къмпинг Нестинарка", "Свети Влас-изток", "Нов плаж Свети Влас".

Предлаганият 20-годишен срок на концесиите е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Процедурите се провеждат по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Концесионерите ще бъдат определени в резултат на конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър- председателя.

Към критериите за формиране на комплексната оценка на офертите са и най-ниска предложена цена за 1 чадъри и 1 шезлонг в платена зона на морския плаж, както и предложение за подобряване на пешеходния достъп до морския плаж. Тези критерии формират 50% от оценката на офертата на концесионера.

Размерът на минималното годишно концесионно плащане е определен съгласно приетата от кабинета методика.
Определени са и съответни гаранции за участие в процедурите и са предложени банкови гаранции за концесионните плащания и доброто изпълнение на всички останали задължения по договорите.