Eдинна такса за издаване на български визи в размер на 60 евро одобри днес Министерският съвет, съобщи БНР.

Приемането и обработването на заявлението за виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца от страна на чужденци, желаещи да се установят продължително или постоянно в страната, ще струва 100 евро.

За дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година на чужди граждани, извършващи научни изследвания, както и за студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти таксата ще бъде 200 евро.

Същата сума ще заплащат за едногодишна виза и чужденците, командировани от чуждестранни работодатели за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и чуждите граждани, командировани за осъществяване на инвестиции.