В контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост е важно да се чуят конкретики. За това настоя транспортният министър Росен Желязков на онлайн пресконференция, посветена на експертното обсъждане и изпълнение на "Национален план за възстановяване и устойчивост". Желязков настоя да чуе мнението, критиката на партньорските организации, на дружествата и на компаниите в бранша относно плана. Според него всички елементи, които са системни и са отвъд хоризонта на едно, две или повече правителства са изключително важни и ще допринесат за балансирания подход на проектите, които ще гарантират не само възстановяване от кризата, но устойчиво и балансирано развитие занапред.

Той обясни, че темата е важна, отговорна и в настоящата ситуация, която наред с всички проблеми, мерки и ограничения, които съпътстват нормалното ни усещане за ежедневие, бит и душевност, сме важен пред страната период - парламентарните избори. Темата за транспорта е важна от гледна точка на контекста на COVID-19, защото към момента последиците от пандемията, а и все още горещите фази от нейното развитие нанасят не само щета, но и една не много добра картина за близко, средно и настояще и бъдеще, посочи Желязков.

Росен Желязков: Нужна е оценка за промени в евросистемата за РВД

Росен Желязков: Нужна е оценка за промени в евросистемата за РВД

България подкрепя компромисните текстове на Директивата "Евровинетка"

В отговор на кризата и с цел да се подпомогне социално-икономическо възстановяване доведе до създаването на Националния план за възстановяване и устойчивост, обясни транспортният министър. Механизмът не се е появил се от нищото и би следвало да се разглежда комплексно и с нашите инструменти от европейските инвестиционни фондове, както и от механизма "Свързана Европа". Всички проекти са подчинени на няколко основни елементи - Националният план до 2030 г. който очертава проблемите в рамките на транспортната свързаност.

В компонента "Транспорт и транспортна свързаност" основните елементи са насочени към декарбонизация и цифровизация на транспортния сектор чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт, безопасност по пътищата, устойчива градска мобилност, подвижен състав за градския и междуградския транспорт. Очакваните ефекти за това са свързани с приноса към зелен и цифров преход, повишаване на безопасността и териториалната сигурност на растежа, тъй като по-голямата част от инвестициите са насочени към Северна България.