Eкип на Регионалния исторически музей в Ямбол, ръководен от ас. д-р Стефан Бакърджиев и археолога Явор Русев започва работа по втория етап от археологическите проучвания на средновековната крепост Малкото кале край село Воден.

Предвижда се разкопките да се проведат в рамките на 20 дни, от 9 септември 2020 г. Те ще се осъществят с финансиране от Министерството на културата, в размер на 21 000 лева. Средствата са осигурени по проект на музея. В проучванията ще се включат студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

Средновековната крепост се намира на 2.5 километра югоизточно от с. Воден, община Болярово, област Ямбол. От 2017 година има статут на недвижима археологическа ценносст с национално значение. Археологическите разкопки започнаха през 2008 г., под ръководството на специалисти на РИМ-Ямбол с научен ръководител ас. д-р Стефан Бакърджиев.

Самата крепост е с четириъгълна форма, с размери 32x33x29x30 м, затваряща пространство от около1083 кв. м.

Към момента е проучена е почти изцяло западната крепостна стена с ъглов кръгъл бастион и части от северната и южната стена.

Крепостната стена е с дебелина 2.0 м, изградена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Тя е запазена на височина между 2.5 и 3.8 м. Разкритите помещения са верижно разположени покрай западната и южната крепостни стени, като оформят правоъгълен двор. Крепостта има вход разположен в средата на северната крепостна стена. По запазената част от сградите се наблюдава украса на фасадите с хоросанови замазки, тухлени касети и ниши. Входовете са били с тухлени арки. При изграждането й широко са използвани декоративни тухли и керамопластични украси, което не е характерно за цивилните постройки.

Представителният характер на крепостта Малкото кале се допълва и от откритите до момента находки - голямо количество луксозна вносна керамика, оловни печати, литиен кръст, позлатено копче, апликации за кутии, фрагменти от стъклени подноси и стенописи.

Стратиграфските наблюдения и откритите монети показват, че крепостта възниква не по-рано от средата на XI век и е разрушена по време на Третия кръстоносен поход в края на XII век.

Голямата значимост на проучванията на крепостта Малкото кале се обуславя и от възможността за проследяване на историческото развитие на региона в един сравнително кратък период (XI-XII век). Тя е единственият засега археологически обект в днешните български земи, отразяващ архитектурния ренесанс, настъпил в Източната Римска империя по времето на династията Комнините.

Сред проучваните у нас археологически обекти, средновековната крепост Малкото кале е най-близко разположена до Константинопол, което неминуемо е оказало изключително силно влияние и я отличава от повечето обекти, намиращи се във вътрешността на страната.