Българска агенция по безопасност на храните започва масови проверки във всички промишлени животновъдни обекти за птици в страната.

Причината е рискът от болестта Инфлуенца по време на предстоящия зимен сезон. Проверките ще продължат до 18 октомври включително.

Инспекторите на БАБХ ще следят за спазване на изискванията за биосигурност и изпълнението на самоконтрола във фермите относно Инфлуенцата по птиците и Салмонелозата. Необходимо е обектите да изпълняват въведените мерки за биосигурност.

От Агенцията по храните посочват, че честотата на взимане на пробите и броят им трябва да съответстват на Националната профилактична програма за контрол и допълнителните инструкции, утвърдени от БАБХ за гарантиране здравния статус на сектора.

В случай че бъдат установени пропуски в прилагането им, на собствениците ще бъдат съставяни актове за административно нарушение.

От БАБХ съобщават, че в началото на септември на среща с птицевъдния бранш са били обсъдени мерките за биосигурност, които трябва да се спазват от фермерите. Агенцията по храните следи за прилагането им чрез вземане на проби за проверка ефективността на дезинфекцията, документална проверка и инспекция на място на плана за биосигурност.