Имотен регистър в Агенцията по вписванията работи с намален състав. Това се дължи на голям брой заболели или карантинирани служители. Към момента на работа присъстват по-малко от половината служители в София. Те са разпределени по всичките 5 направления, обслужващи Имотния регистър - приемане на документи на гише, обработка на архив, обработка на сделки, поща и информационен център.

Агенция по вписванията ще разполага с пълна информация за точните причини на отсъствие на служителите от Имотен регистър до няколко дни, тъй като не всички са входирали болничните си към днешна дата. От агенция по вписванията предупреждават, че в идните дни, на база отчетената тенденция, е възможно да има забавяне при обслужването в офисите на Службите по вписванията.

Тече процес по динамична реорганизация и се командироват служители от близките по район Служби от по-големите градове. Целта на Агенцията е да не спира работата на Службите по вписванията.