До 17 часа на 15 април се приемат заявления по мярката 60/40 за получаване на средства за периода януари - март тази година. От Агенцията по заетостта напомнят на работодателите, че до 22-ри април те трябва да предоставят и отчетните форми - актуален списък на работниците за предходния месец и декларация за месечно отчитане.

Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор, а при невъзможност чрез посещение в бюрото по труда.

968 млн. лева изплатени до момента по механизма 60/40

968 млн. лева изплатени до момента по механизма 60/40

Борисов се похвали, че подкрепил бизнеса с 2 милиарда лева