Земеделците, засегнати от COVID-кризата, ще получат до 7 хил. евро еднократна помощ. Това е специална мярка, която предоставя извънредно временно подпомагане на българските производители от Европейския земеделски фонд, съобщи БГНЕС.

Помощта е под формата на еднократно плащане, което ще се извършва до 30 юни 2021 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 декември 2020 г. Максималният размер на помощта не трябва да надвишава 7 000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за малко или средно предприятие.

Над 62 000 едноличните търговци и земеделци са подали данъчни декларации

Над 62 000 едноличните търговци и земеделци са подали данъчни декларации

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък

Мярката ще позволи от наличните финансови средства да бъдат подпомогнати както земеделските стопани, така и малките и средни предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Целта е да се осигури непрекъснатост на тяхната стопанска дейност.