След реконструкцията на Централна гара - София и жп гара "Подуяне" продължава обновяването и на софийската жп гара "Искър". Строителните дейности са в напреднал етап на изпълнение и се очаква обектът да бъде завършен в началото на 2022 г. Жп гара "Искър" е въведена в експлоатация в периода 1950 - 1955 г. и от тогава до днес това е първият цялостен ремонт на гаровия комплекс.

Обектът е част от по-мащабен проект, който включва още жп гарите "Подуяне" и "Казичене", които бяха завършени в края на миналата и началото на тази година. Проектът предвижда цялостно обновяване на чакални и вътрешни помещения, модернизация и конструктивно укрепване на сградата, нови енергоефективни инсталации - електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК и пожароизвестителна системи, както и ландшафтно оформление на пространството около гарата.

До момента са завършени строително-монтажните дейности в източното крило на сградата и работните помещения в централната част. Предстои да бъдат завършени ресторантът и прилежащите към него помещения, чакалнята, както и вертикалната планировка около приемното здание.

Стойността на ремонта е 1,2 млн. лв., осигурени от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Строителните дейности се изпълняват от Консорциум гара Искър 2018.

Снимка 542182