Чистата печалба на най-голямата банка в Швейцария - UBS AG, за 2017 година е 1,165 милиарда швейцарски франка (1,22 милиарда долара). Това представлява спад по този показател 2,8 пъти в сравнение с предходната година, става ясно от излезлия финансов отчет на банката.

Разпределената печалба на една акция за м.г. е 0,3 швейцарски франка (0,31 долара) при 0,84 франка (0,88 долара) на акция година по-рано.

Оперативната печалба на UBS за 2017-а е 29,07 милиарда швейцарски франка (30,45 милиарда долара), което е с 2,6% над постигнатото през предходната 2016 година.

Чистата загуба на банката за четвъртото тримесечие на миналата година е 2,224 милиарда франка (2,33 млрд. долара) при печалба от 636 милиона франка (666,39 млн. долара), за аналогичния период на 2016 година.

Операционната печалба за предходното тримесечие достига 7,122 милиарда франка (7,46 милиарда долара, увеличавайки се под 1 процент.

Загубата на финансовата компания за 4-тото тримесечие на м.г. се обяснява с включването в отчета на планирани данъчни отчисления, свързани с приетата налогова реформа в САЩ. Това еднократно плащане струва на UBS 2,9 милиарда франка (3,04 милиарда долара).

И други големи банки и компании, вкл. Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG, Royal Dutch Shell и Barclays Bank също така съобщиха за подобни големи еднократни плащания във връзка с измененията в данъчното законодателство на САЩ.

Таксата се дължи на корекция при оценката на т.нар. "отложени данъчни активи". Трябва да се има предвид, че досега дружествата можеха да регистрират отсрочени данъчни активи по време на техни нерентабилни периоди и да ги използват, за да компенсират бъдещите данъчни плащания.

Банка UBS съществува от 150 години и осъществява дейност в над 50 държави по света. Броят на нейните сътрудници е около 61 хиляди души, банката има централни офиси - седалища в Базел и Цюрих.