Според промените в Закона за здравното осигуряване навършилите 60 години жени и 63 години мъже ще заплащат за всяко посещение при лекаря или зъболекаря такса от един лев.

Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса, цитирани от БНР.

Останалите граждани заплащат за всяко посещение при лекар (общопрактикуващ, специалист, лекар по дентална медицина) потребителска такса в размер на 1 на сто от минималната работна заплата, установена за страната за съответния период.

След промените от 1 юли няма промяна в размера на потребителската такса, заплащана в лечебните заведения за болнична помощ.

За всеки ден болнично лечение здравноосигурените граждани следва да заплащат по 2 на сто от минималната работна заплата, установена за страната (т.е. - 4.40 лв.), но за не повече от 10 дни годишно.

При лечение в болнично заведение повече от 10 дни в рамките на една година, пациентът не заплаща потребителска такса след десетия ден.