През 2008 г. Министерството на здравеопазването е предвидило около 100 млн. лв. за лечение на онкоболните в България и 20 млн. лв. за редки и социално значими заболявания.

Тези средства ще бъдат изразходвани за закупуване на лекарствени продукти, съгласно изготвената спецификация, като от общо 137 лекарствени продукта 82 са за лечение на онкологично болни пациенти.

Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от Мария Капон относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарства за онкоболни.

Министър Гайдарски подчерта, че с предвидените в бюджета за тази година средства се предвижда да бъдат покрити нуждите на около 80 000 онкоболни.

В България са регистрирани 240 000 пациенти с онкологични заболявания, а 30% от тях провеждат химиотерапия.

Гайдарски каза още, че за обезболяване на онкоболните са предвидени и ще бъдат закупени всички лекарствени форми, за които има разрешени за употреба лекарствени продукти.

Включени са аналгетици за повлияване на болката, както и такива с удължено действие.
През 2008 г. МЗ е предвидило да закупува лекарствени продукти с международно непатентно наименование, сред които е и фентанил.
Неговото прилагане следва да бъде след преценка на необходимостта от това.

Министърът каза още, че разпределенията се изготвят на двумесечие и в рамките на сключените в началото на съответната година договори.

Отчитат се наличните количества на лекарството в аптеката на лечебното заведение към момента на заявката и броя болни в лечебното заведение.

Няма приоритет на едни лечебни заведения спрямо други, категоричен е министърът.