За последните 24 часа са образувани 167 нови преписки за извършени престъпления и нарушения, свързани с провеждането на предсрочни избори за 46-то Народно събрание. Новообразуваните досъдебни производства са 7. Същите са на база постъпили сигнали от граждани, ДАНС и от органите на МВР.

Продължава работата на дежурното звено към Върховна касационна прокуратура, което обобщава постъпващата от прокуратурите в цялата страна информация.

От началото на предизборната кампания - до 10.00 часа на 11юли 2021 г. общият брой на образуваните преписки, свързани с нарушения на политическите права на гражданите, е 779. Образуваните досъдебни производства са 76.

За изясняване на фактическата обстановка, съдържаща се в сигналите, както и с цел събирането на достатъчно данни за осъществен състав на престъпление от общ характер, наблюдаващите прокурори са възложили на органите на МВР извършването на проверки.