В Министерство на правосъдието има 35 проекта на нормативни актове - законови и подзаконови, като работата по значителна част от тях е започнала предишните месеци и години, част от тях са напреднали, но при други, заради недобра организация, са забавени или с изтекли срокове. Това заяви служебният министър Янаки Стоилов на брифинг в министерството.

В изпълнение на приоритета си за подобряване на административното обслужване на гражданите Стоилов е издал наредбата за промяна в Закона за българското гражданство, която предстои да бъде публикувана в следващия брой на Държавен вестник. Причината за промяната е затрудненията на кандидатите за българско гражданство да подават в разумен срок документи за възстановяване, освобождаване и придобиване на българско гражданство. Има над 23 000 заявления, за които няма дати и часове за обслужване до юни следващата година, обяви Янаки Стоилов.

Облекчават режима за получаване на удостоверения за българско гражданство

Облекчават режима за получаване на удостоверения за българско гражданство

Лица, които не са направили резервация в електронната система, ще бъдат обслужвани

За лицата, живеещи в чужбина, е предвидено да подават документите си в дипломатическите консулства в България, за лицата, живеещи в България, не е осигурено предимство в МП, а те не разполагат с друга алтернатива. След промяната ще е възможно лицата да подават своите документи и присъствено. Около 2000 лица ще се възползват от приетото изменение, обясни още министърът.

В същата материя проблемен е въпросът с инвестиционното гражданство - от 2019 г. има възражения срещу него, а то се практикува в малко държави, Кипър преустанови, поискан е анализ от Малта. Трябва да се обсъди и радикално решение във време, когато всичко се продава, дали такъв важен статут като гражданството да е в определени ангажименти, каза още Стоилов и подчерта, че винаги в Народното събрание се е противопоставял на тези възможности.

Друг обсъждан въпрос в МП е Законът за изменение и допълнение за закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, като за него се обсъжда преотдаването на лавките в затворите, за да се определи дали държавата няма да е по-добър стопанин от сегашните фирми, които определят цените.

Министерство на правосъдието организира изборите в затворите - 1200 лица там имат право да гласуват, следи се процеса. Очаква се изборната активност в местата за лишаване от свобода да е висока, преди е била 90% без купен и корпоративен вот. Янаки Стоилов изрази надежда, че всички, които отговарят за организацията, ще я осъществят добре.

Янаки Стоилов пише правила за работата на Информационно обслужване

Янаки Стоилов пише правила за работата на Информационно обслужване

То се оказва в ролята на оценител и възложител на обществени поръчки