Министерство на правосъдието е разгледало взаимодействието между Агенция по вписванията и "Информационно обслужване", който е системен интегратор и включва всички дейности по изграждане и поддържане на информационните системи. С решение на Министерски съвет са определени административните органи, над 20 структури, сред които Агенцията по вписванията, и е установено, че съществува рамков договор с "Информационно обслужване" за 26 млн.лв.

23 000 чакат за българско гражданство, МП променя закона

23 000 чакат за българско гражданство, МП променя закона

Организират се изборите в затворите

Оказва се, че липсва правилник, няма подзаконова уредба за начина и реда на работа на "Информационно обслужване" обаче. Това коментира на пресконференция в Министерство на правосъдието служебният министър Янаки Стоилов. Така, по думите на министъра, "Информационно обслужване" се оказва в ролята на оценител и възложител на обществени поръчки. В тази връзка Стоилов е обсъдил с директора вътрешни правила за възлагане на дейностите по системна интеграция, със заповед на министъра ще се утвърдят правила, което ще се яви пилотен опит, който може да се разпространи и в други държавни ведомства.

"Информационно обслужване" ще осигури 1637 машини за изборите от Холандия

"Информационно обслужване" ще осигури 1637 машини за изборите от Холандия

Устройствата ще бъдат доставени у нас до края на седмицата