Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията от юли 2008 за картел на пазара на яйца и пилешко месо.

С общо 293 000 лв. са санкционирани 24 предприятия, уличени в картелно споразумение.

В периода 2002 - 2007 г. Съюзът на птицевъдите в България, като браншова организация, е организирал срещи между членовете си - производители на яйца и пилешко месо - с цел координиране и съгласуване на ценовото им поведение.

Производителите на яйца са съгласували едновременно цените и обема на своето производството. Повишаването на цената на яйцата през месеците юни-август на 2007 г. е толкова драстично, че надминава средноевропейските цени.

В периода 2002-2007 г. на свои срещи производителите на пилешко месо регулярно са обменяли „чувствителна търговска информация" с цел поддържане на минимални ценови равнища. Процесът се е подпомагал и чрез разпространение от средствата за масова информация на индивидуални данни относно цени от най-големите производители на пиле.