По сигнал на депутата от БСП Румен Георгиев Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населетиено" е открила проблеми с пожарната безопасност във Френския лицей "Виктор Юго" в София.

Сигналът на червения депутат е дошъл след оплаквания от обезпокоени родители на деца от детската градина и ученици от Френския лицей "Виктор Юго". Според тях сградата, в която се помещава лицеят, не отговаря на изискванията за пожарна безопасност.

По този повод министърът на вътрешните работи Валентин Радев обясни, че от 2010 година насам Френският лицей е проверяван общо 8 пъти. Въпреки това последната проверка, проведена на 29 септември, констатира общо 4 нарушения от режимен характер - нарушена техническа изправност на част от монтираните евакуационни осветителни тела, както и на част от димоуплътнените врати, монтирани на стълбищните клетки.

Установени са и нарушения при пожарната безопасност в подземния гараж - помещението не било оборудвано с достатъчен брой нормативно изискващи се уреди за първоначално гасене на пожари. Там се складирали и горивни материали и оборудване, което също е в противоречие с изискванията за пожарна безопасност.

До края на месец октомври всички нарушения трябва да бъдат отстранени.