43 са заболелите от дизентерия деца от Дома за деца с умствена изостаналост в с Крушари, област Добрич. Децата са на възраст между 3 и 17 години.

При 26 от тях болестта е микробиологично доказана Шигела Зоне. 16 от децата са приети в инфекциозното отделение на болницата в Добрич. Останалите деца са оставени за лечение в Дома.

От Министерство на здравеопазването уверявят, че са предприети всички необходими мерки за спиране на разпространението на инфекцията.