С ново приложение всеки гражданин може да направи проверка на превозните средства, транспортиращи дървесина, съобщава БНР.

То е разработено от експерти от отдел "Информационно обслужване и връзки с обществеността" по поръчка на Агенцията по горите. Целта е по-голяма прозрачност и възможност за по-добър контрол върху дейностите, извършвани в горските територии.

На официалната интернет страница на ИАГ, в модул "Превозни билети", се съдържа интерактивна карта на страната, на която е обозначен броят на валидните превозни билети, издадени от временните складове.

Приложението позволява всеки гражданин, които види натоварен с дървесина камион, при съмнение да извърши проверка за превозното средство, количеството и вида на транспортираната с него дървесина, както и мястото на получаването ѝ. Информацията е визуализирана, като са публикувани снимки с натоварените с дървесина автомобили, преди тръгването им от временния склад

Всеки заинтересован може да сигнализира при установени нередности.

Шефът на ИАГ: Всички горски са принуждавани да участват в схеми

Шефът на ИАГ: Всички горски са принуждавани да участват в схеми

Смяната на директори на горски стопанства - безсмислена, без промяна в системата