Погрешно е да се крие от пациента истината за здравословното му състояние, когато то е критично.

Това заяви Антония Първанова, заместник-председател на парламентарната Комисия по здравеопазването, цитирана от health.bg.

„Изхожда се от това, че пациентът би се демотивирал, ако разбере, че страда от неизлечимо заболяване, че може да умре." - коментира Антония Първанова, като подчерта, че подобна философия изключва пациента от системата. По думите й това го лишава от правото пълноценно да участва в лечебния процес и прехвърля отговорността върху близките му.

Според нея в болниците трябва да има психолози, които да разговарят с  болните и да ги подкрепят в критични ситуации, да минимизират психическите травми при вероятност от летален изход.    

„Близките са по-склонни да реагират емоционално. Организират система за конспирация, крият истината. Това създава напрежение и се отразява неблагоприятно на състоянието на пациента." - поясни Антония Първанова.

Тя допълни, че ако болният знае истината, може да се мобилизира и да съдейства в по-голяма  степен на лекарския екип в борбата със заболяването. В много случаи, когато хората не са наясно с рисковете от заболяването, подхождат по-небрежно към лечението.    

„Съвременната европейска практика е пациентите да се включват, да съдействат." - допълни зам.-председателката на парламентарната Комисия по здравеопазването.      

По думите й, балканският модел на мислене по отношение на пациента трябва да бъде променен. Първата стъпка към това би било организирането на широка обществена дискусия по проблема.