Асоциация на парковете в България подаде сигнали до община Царево, РДНСК Бургас и РИОСВ Бургас във връзка с поредната незаконна постройка, изникнала в границите на природен парк "Странджа", местността "Поляните" в с. Синеморец.

Според анализа, направен от природозащитната организация, започналият строеж е незаконен, тъй като противоречи на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Строежът нарушава ЗУЧК, защото се провежда извън разрешения период за строителство в Синеморец, определен със заповед на кмета на община Царево от 14.04.2020 г., отбелязват от асоциацията. 

Те уточняват, че в препис-извлечение от заседание на общинския съвет от 28.05.2020 г. става ясно, че във връзка с извънредната ситуация с COVID 19 срокът за строителство се удължава до 15.06.2020 г. Такова изменение (§ 42 от ЗИД за Закона за здравето) било прието, но то важало единствено за курорти от национално значение, какъвто Синеморец не е, по думите им. 

Бъдещата сграда надвишава ограниченията за параметрите в "Зона А", определени в закона. В областта, в която се строи, имало забрана за строителство и поради липса на действащ Общ устройствен план на община Царево - новият Общ устройствен план е върнат за преработка, а предишният е спрян със заповеди на Министерството на околната среда и водите и на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Според Асоциацията на парковете у нас това е поредният опит да се заобиколи закона и да се разреши строителство чрез издаване на подробен устройствен план (ПУП) за конкретния имот, без да се спази предвиденото в териториално-устройствения план (ТУП) на община Царево от 1998 г., който е в сила към днешна дата. 

По думите им постройката е в нарушение и на Закона за биологичното разнообразие, тъй като имотът попада в две защитени зони по Натура 2000, а в решението на РИОСВ е посочено, че се уврежда приоритетно природно местообитание, което не е допустимо за вила, къща или хотел. Макар че решението на РИОСВ съгласува строителството, в него също се определя забрана за извършване на строителни дейности в гнездовия сезон на птиците от март до август.

В допълнение, се погазвала и заповедта за обявяване на природен парк Странджа, според която не се позволява застрояване на земеделските имоти в границите на парка.

От Асоциацията на парковете в България настояват за незабавна реакция и проверка на случая от институциите и прекратяване извършването на всякакви строителни дейности в района на Синеморец в периода март - октомври месец.

Междувременно, в Бургас ще се проведе граждански протест във връзка с продължаващото застрояване на Българското Черноморие. Протестът е под надслов "МореБЕЗбетон! Срещу строежа на Алепу и За Черноморие БЕЗ бетон" и ще се състои тази вечер в Бургас, пред сградата на Регионалната дирекция за национален строителен контрол, която според гражданите е пряко отговорна както за строежа на Алепу, така и за повечето останали бетонни градежи по Черноморието.

Инициативата е подкрепена и от Коалиция "За да остане природа в България", Сдружение "Да запазим Корал" и Гражданска група "Бетономорие".

РИОСВ-Бургас налага глоба заради строежа в Синеморец

РИОСВ-Бургас налага глоба заради строежа в Синеморец

Теренът попада в границите на парк "Странджа" и две защитени зони

По информация на БНР при проверка от Регионалната екоинспекция в Бургас не са установили нарушения, тъй като строителството е спряно в съответствие със Закона, който забранява строителни дейности по Черноморското крайбрежие през летния сезон.