Няма достатъчно данни за извършено престъпление от Атанас Семов. Това реши Апелативната прокуратура в София във връзка с разпоредената от Върховната касационна прокуратура (ВКП) служебна проверка.

Припомняме, ВКП разпореди на Апелативната прокуратура в София да извърши служебна проверка на постановление на Софийската градска прокуратура от 14 юли 2016 г. за отказ за образуване на досъдебно производство. Поводът беше статия със заглавие "Двойни стандарти на "Дондуков 2". Има много неизвестни около избора на Атанас Семов за конституционен съдия", която беше публикувана в електронното издание на в-к "Капитал" на 9 ноември тази година.

Става въпрос за случай от 5 март 2013 г., когато Софийската градска прокуратура е сезирана от юрист, следвал специалност "Право на Европейския съюз" в Софийския университет "Климент Охридски". В подадения сигнал той твърди, че Университетът се използва за развиване на частна стопанска дейност и е сключена неизгодна сделка по неакредитирана магистърска програма"Право на Европейския съюз" с ръководител Атанас Семов, която се осъществява в резултат на договор между Софийския университет и сдружението с идеална цел "Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на СУ" (ЦПОЮФСУ).

Прокуратурата проверява отказа от разследване на Атанас Семов

Прокуратурата проверява отказа от разследване на Атанас Семов

В сигнали се твърди, че СУ е използван за частна стопанска дейност

Въпреки че по случая е била възложена проверка, с постановление на Софийската градска прокуратура от 14 юли 2016 г. е отказано образуването на досъдебно производство.

Според Апелативната прокуратура в София отказът на Софийската градска прокуратура да образува досъдебно производство е правилен и законосъобразен с оглед на изложените факти.

Атанас Семов, спрямо когото е насочен сигналът, е ръководител на международната магистърска програма "Право на ЕС", но не е член на Управителния съвет на Центъра за продължаващо обучение.

През 2007 г. между Софийски университет "Св. Климент Охридски" и ЦПОЮФСУ е сключен договор за сътрудничество, след който е приет учебен план за магистърската програма "Право на ЕС".

През 2010 г. е сключен нов договор за сътрудничество, който преурежда отношенията им. В договора се предвижда, че Центърът трябва да осъществява помощни дейности по провеждането на програмата, но самото обучение по нея ще се провежда от Софийския университет. Не се предвижда осъществяването на образователни функции от самия Център.

След извършването на проверката наблюдаващият прокурор от Софийската градска прокуратура е заключил, че липсват данни за осъществено престъпление от общ характер и с постановлението от 14 юли 2016 г. е отказал образуването на досъдебно производство по преписката.

Атанас Семов е номиниран за конституционен съдия

Атанас Семов е номиниран за конституционен съдия

Той е доказан юрист с над 20 години опит

Прокурорът от първоинстанционната прокуратура е проверил всички факти и обстоятелства, по случая. Било установено, че Софийският университет редовно е регистрирал студентите от магистърска програма "Международни отношения - Право на ЕС" в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. От своя страна Министерството на образованието и науката своевременно е издавало и стикери за дипломите на студентите по програмата. Освен това прокурорът е установил и че ЦПОЮФСУ не е осъществявал никаква образователна функция, с което да се нарушават разпоредбите на Закона за висшето образование. Не е установил и данни за нарушения на Закона за счетоводството или за такива , които да подкрепят твърденията, че сумите от събираните такси за обучение по програмата са в полза на ЦПОЮФСУ.

По тази причина Апелативната прокуратура в София смята за правилно решението на първоинстанционния прокурор за отказ да се образува досъдебно производство поради липса на извършено престъпление.

Тя все пак отправя препоръка към Софийския университет да прецени доколко целесъобразно е да продължава съвместната си дейност с ЦПОЮФСУ по международната магистърска програма "Право на ЕС".

Атанас Семов е съдията-докладчик по делото на президента в КС

Атанас Семов е съдията-докладчик по делото на президента в КС

Румен Радев сезира КС за противоконституционност на промени в Закона за корпоративно подоходно облагане