Авария в агенция по вписванията затвори фронт офиси. Поради повреда на инсталационната система в сградата на Агенция по вписванията - София, която се намира на ул. Елисавета Багряна № 20, фронт офисите в сградата са затворени.

Офисите на Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Имотен регистър, регистър РИОС и регистър БУЛСТАТ, няма да работят с клиенти до отстраняване на неизправността.

Заявления и документи могат да се подават по електронен път.