От днес до 12 ноември 2010 г. Българският Червен кръст ще раздава хранителни продукти от третия транш на програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица", съобщиха от организацията.

Бенефициенти по програмата са всички български граждани, които са получавали енергийни помощи от държавата през зимния период на 2009/2010 г., а поименните списъци са изготвени от Агенцията за социално подпомагане.

По време на третия транш на 257 975 души в цялата страна ще бъдат раздадени общо 4 085 947 кг хранителни продукти, като всеки правоимащ бенефициент ще получи по 2 кг. брашно; 6 кг. ориз; 2 кг. захар; 1,2 кг. макарони; 1 кг. спагети; 0,200 кг бисквити.

Програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица" се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие". При реализирането й участие вземат и местните власти и РИОКОЗ.

Успешно приключи раздаването на хранителни продукти от втория транш на програмата.

През периода 23 август - 8 септември 2010 година, бяха раздадени общо 3 728 757,4 кг продукти, от които: 1 369 188 кг ориз; 1 130 900 кг брашно; 454 796,8 кг макарони; 454 397 кг спагети; 228 198 кг захар и 91 277,6 кг бисквити.

Разкрити бяха 333 раздавателни пункта в цялата страна, които бяха посетени от 223 243 души (87 % от правоимащите бенефициенти), като всеки от тях по време на втория транш получи по 16,4 кг продукти. Особено активни бяха хората, живеещи в селата и малките населени места.

След края на програмата хранителните продукти на неявилите се хора ще бъдат предоставени на социални заведения за деца и възрастни, специални училища и лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ.