Правосъдният министър Цецка Цачева изрази надежда до края на тази календарна година да имаме действащо антикорупционно законодателство. Цачева е поредният представител на съдебната власт, които се срещна с президента Румен Радев по темата за съдебната реформа в страната.

Подготвеният антикорупционен закон не предвижда да има анонимни сигнали. Цачева обясни, че всеки гражданин ще има възможност, ако разполага с факти за корупционни практики, да ги представи на единния орган, който ще се създаде.

На срещата Цачева и Радев разговаряха за антикорупционния закон, по който се работи в момента в Министерството на правосъдието с максимално широк кръг заинтересовани институции, неправителствени организации и граждани.

Цачева се надява законът да бъде гласуван в парламента с широка подкрепа. По отношение на сроковете тя смята, че през септември законът вече ще бъде в Народното събрание, където законът ще се редактира.

По отношение на съдебната реформа Цачева обясни какво е изпълнено до момента и какво предстои да се свърши. Тя припомни за направените изменения на Конституцията и двете поправки в Закона за съдебната власт.

По думите ѝ на ход са измененията на процесуалните кодекси. Предстои и изготвянето на концепция (стратегия) за наказателната политика и работата по нов Наказателен кодекс или Административно-наказателен кодекс. Целта на това е да се разграничат деянията с по-ниска степен на обществена опасност - т. нар. постъпки, които да се преследват по административен път.

Другата дългосрочна цел е да се засили вниманието по отношение на деяния, свързани с тероризма и миграцията, които според Цачева стават "наше ежедневие".

Тя подчерта и че в различните парламентарни комисии вече се дебатира на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Цачева е обсъдила с Радев и актуалната тема, свързана с избора на нов състава на Висшия съдебен съвет (ВСС). "Споделих задоволството си от широката представителност, на която се радват избраните нови членове на ВСС от общите събрания на следователи, прокурори и съдии", сподели Цачева.

В ход е и процедурата в Народното събрание, като вече има номинирани кандидати от парламентарните групи.

Новият състав на ВСС трябва да заработи през септември, когато изтича мандата на сега действащият състав.

Относно въпроса за нова промяна на Конституцията, свързана с изваждане на инспектората от Висшия съдебен съвет, Цачева заяви, че не счита за редно "фрагментирано да се правят отделни промени по конкретен повод. Когато обаче след дебат се прецени, че са наложителни такива промени, не е невъзможно, ако са в компетентността на обикновено Народно събрание ."

Според Цачева преди всичко е важно на всеки закон да се даде известно време, за да има последваща оценка за въздействието.

В заключение Цачева сподели, че е информирала президента Радев за актуалните въпроси, по които ведомството работи. Информирала го е и за мисията на ЕК, проведена през миналата седмица, за проверка на напредъка на изпълнените мерки във връзка с януарския доклад по механизма за сътрудничество.